Här kan du se i 10 steg hur man flätar fast en sadelgjordsstropp på en armé sadel.

  • Flätning för fastsättning av stroppar på armésadel mm.
  • bild 1. börja så här. du ser framsida till vänster o baksida till höger
  • steg 2
  • steg 3
  • Steg 4. Nu är infästningen klar. Nu börjar flätningen på framsidan.
  • Steg 5.
  • Steg 6.
  • Steg 8.
  • Steg 9.
  • Klart!